วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
ถิ่นโคนมพระราชทาน - แหล่งตำนานความกล้าหาญสามัคคี - กำเนิดพระธาตุครูบาขาวปี - อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
 
 
 
กลับไปยังหน้าหลักเว็บไซต์
ตำนานตำบล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
แผนที่ตำบล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ประวัติอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ทำเนียบผู้บริหาร
โทรศัพท์ภายใน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ปลัด อบต.
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผลจัดซื้อ/จ้าง
ûͧͧ
 
ӹѡҹûͧͧ蹨ѧѴ⢷
 
¸
 
кѹ֡ѭբͧ
 
ӹѡҳ
 
ӹѡҵðҹèѴͨѴҧҤѰ
 
ӹѡҹõǨԹ蹴Թ
 
ҹ˹§ҹͧѰ
 
ٹԡûЪҪ
 
Żͧ
 
ͧ蹴ͷ
 
ҪԨҹມ
 
ӹѡҹ
 
ѭաҧ
 
ӹѡҹСá͡
 
ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ(.)
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2552
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายฝายหิน - ลานตาเมือง หมู่ที่ ๙ บ้านสำราญราษฎร์ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเส��  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายฝายหิน - ลานตาเมือง หมู่ที่ ๙ บ้านสำราญราษฎร์ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังห ...
  ข่าวประจำวันที่ : 20-11-2556 อ่านรายละเอียด...

  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 9 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย -หมูที่ 6 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย  
  ตามที่ อบต.ไทยชนะศึกได้ประกาศประมูลจ้างโครงการดังกล่าวตามเอกสารเลขที่ E1/2557 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556งบประมาณ 3,947,000บาท ( - สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน - ) และกำหนดยื่นซองประมูลจ้า ...
  ข่าวประจำวันที่ : 15-11-2556 อ่านรายละเอียด...

  กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5)เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2557-2560  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก กำหนดให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5)เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557-2560 เป็นรายแปลงต่อเจ ...
  ข่าวประจำวันที่ : 07-11-2556 อ่านรายละเอียด...

  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน2556  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.ทุกหมู่บ้าน สถานที่ตามรายละเอียดแนบ สำหรับผู้ ...
  ข่าวประจำวันที่ : 06-11-2556 อ่านรายละเอียด...

  ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  
  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับ 7 ตามรายละเอียดที่แนบ ...
  ข่าวประจำวันที่ : 31-10-2556 อ่านรายละเอียด...

  การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2557  
  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการในด้านการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกจึงได้ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนีย ...
  ข่าวประจำวันที่ : 07-10-2556 อ่านรายละเอียด...

  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และ พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพกู้ภัย) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
  ข่าวประจำวันที่ : 25-09-2556 อ่านรายละเอียด...

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพกู้ภัย) แ ...
  ข่าวประจำวันที่ : 20-09-2556 อ่านรายละเอียด...

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างจำนวน 2 อัตราได้แก่ 1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อ ...
  ข่าวประจำวันที่ : 04-09-2556 อ่านรายละเอียด...

  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม2556  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น.ทุกหมู่บ้าน สถานที่ตามรายละเอียดแนบ สำหรับผู้ ...
  ข่าวประจำวันที่ : 06-08-2556 อ่านรายละเอียด...

 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายฝายหิน - ลานตาเมือง หมู่ที่ 9 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัยและหมุ่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ไ  
ประกาศวันที่ : 24-10-2556

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำใช้ ชนิดโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านธารชะอม  
ประกาศวันที่ : 14-10-2556

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำใช้ ชนิดโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านธารชะอม ครั้งที่ ๒  
ประกาศวันที่ : 01-08-2556

  ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายการเกษตรฝั่งหมิ่น-คลองบง หมู่ที่ ๔ บ้านฝั่งหมิ่น  
ประกาศวันที่ : 27-06-2556

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำใช้ ชนิดโครงสร้างเหล็ก ปมู่ที่ ๖ บ้านธารชะอม  
ประกาศวันที่ : 27-06-2556

  ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ข้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าต้นธงพัฒนา  
ประกาศวันที่ : 27-06-2556

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซ้อรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ  
ประกาศวันที่ : 21-06-2556

  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ซอยบ้านนายเภา คำแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ทุเลา  
ประกาศวันที่ : 19-06-2556

  ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ข้างทางหลวงสายฝั่งหม่น - คลองสำราญ บริเวณหน้าบ้านนายอูบ ศรีวิชัยลำพันธ์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสำราญ  
ประกาศวันที่ : 19-06-2556

  ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎร์ร่วมจิต  
ประกาศวันที่ : 19-06-2556

   
 
  ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำใช้ ชนิดโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านธารชะอม ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  
ประกาศวันที่ : 29-10-2556

  ประกาศผลสอบโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ( ข้างทางหลวงหมายเลข 1048 ) หมู่ที่ 11 บ้านท่าต้นธงพัฒนา  
ประกาศวันที่ : 16-07-2556

  ประกาศผลโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายการเกษตรฝั่งหมิ่น - คลองบง หมู่ที่ 4 บ้านฝั่งหมิ่น  
ประกาศวันที่ : 16-07-2556

  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเภ่ คำแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านแม่ทุเลา  
ประกาศวันที่ : 05-07-2556

  ประกาศผลสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างทางหลวงสายบ้านฝั่งหมิ่น - คลองสำราญ บริเวณหน้าบ้านนายอูบ ศรีวิชัยลำพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านคลองสำราญ  
ประกาศวันที่ : 05-07-2556

  ประกาศผลสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์ร่วมจิต  
ประกาศวันที่ : 05-07-2556

  ประกาศผลสอบราคาโครงการถมที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน (บริเวณฝายท่าไม้แดง ) หมู่ที่ ๔ บ้านฝั่งฝิ่น  
ประกาศวันที่ : 10-06-2556

  ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเชิงดอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่ทุเลาพัฒนา  
ประกาศวันที่ : 10-06-2556

  ประกาศผลสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ข้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าต้นธงพัฒนา  
ประกาศวันที่ : 10-06-2556

  ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดซ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ ชุด  
ประกาศวันที่ : 30-04-2556

   
    พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปฯ(วันปิยะมหาราช)23 ต.ค.56  

    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลฯลฯ ประจำปีงบป  

    โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาให้วัดในเขตตำบลไทยชนะศึก  

    ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 10 มิ.ย.56  

    ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 3 พ.ค.56  

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ  

    โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2556  

    โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานฯประจำปี2556  

    งานนมัสการหลวงพ่อศิลา ณ วัดทุ่งเสลี่ยม 24 ก.พ.56  

    ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  

   
  กฎหมายและระเบียบต่างๆ  
  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของ อปท.  
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
  E-BOOK กรมส่งเสริมฯ  
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
  ศัพท์ช่าง  
  ระยะทางระหว่างจังหวัดหรืออำเภอ  
  รหัสไปรษณีย์  
  ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  
 
นายเอี่ยม ปัญญา
นายก อบต.
โทร. 08-7849-3441
นายเกียรติศักดิ์ กันทะชุมภู
ประธานสภา อบต.
โทร. 09-0449-9011
   
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัด อบต.
โทร. 08-1962-0053
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
โทรศัพท์ 0-5565-9241 โทรสาร 0-5565-9387
E-mail : thaichanasuk_sao@hotmail.com

Webmaster : zmanpro@hotmail.com